ES Projektai

PROJEKTO „ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ GAMYBOS PAJĖGUMŲ ĮRENGIMAS ĮMONĖJĖ UAB „MOBILI LENTPJŪVĖ“

Projekto tikslas – įrengti saulės elektrinę ir užtikrinti atsinaujinančių energijos išteklių dalies galutiniame įmonės energijos suvartojime didėjimą.

UAB „Mobili lentpjūvė“ pagrindinė veikla – spygliuočių medienos importas ir jos apdirbimas.  Pastaraisiais metais ženkliai padidėjęs įmonės suvartojamos elektros energijos kiekis ir išaugusios el. energijos kainos, skatina įmonę įvertinti efektyvesnes šiai dienai vartojamos tradicinės elektros energijos panaudojimo galimybes bei technologijų, tausojančių aplinką, diegimą technologiniuose įmonės procesuose. Siekiant prisidėti prie nacionalinio energijos vartojimo efektyvumo didinimo pramonės sektoriuje ir įmonės patiriamų energetinių sąnaudų mažinimo, UAB „Mobili lentpjūvė“ inicijuoja projektą, kurio įgyvendinimo metu numatoma įdiegti 29,82 kW saulės fotovoltinę elektrinę. 

Projekto trukmė  2023-06-28 – 2025-09-30 

Projekto vertė 28 529,56  EUR, iš kurių 21 560,88 EUR ES parama iš Europos regioninės plėtros fondo.